ruprechtskirche, ruprechtsplatz 1, 1010 wien
kartenreservierung 0699/127 828 94
eur10 / 7
upcoming events:

sep.29, berlin/Germany:
zimt
sep.29, wien/Austria:
KNUSP - Neue Musik St.Ruprecht
sep.29, zagreb/Croatia/Hrvatska:
Impromonday festival
enter your emailaddress for klingt.org's weekly newsletter: