sun. sep. 25 2022
st. ruprecht (neue musik in)
wien/Austria

the elks @ neue musik st.ruprecht
the elks
Liz Allbee – Trompete
Kai Fagaschinski – Klarinette
Billy Roisz – E-Bass, Kontrabass, Elektronik
Marta Zapparoli – Kassetten, Tonbandmaschine
similar events:

sep.28, wien/Austria:
We had a lot of bells
sep.28, wien/Austria:
[unsafe+sounds] mattin, no bra...
sep.29, wien/Austria:
KNUSP - Neue Musik St.Ruprecht