similar events:

july25, nickelsdorf/Austria:
konfrontationen / soundart2019...
july26, nickelsdorf/Austria:
konfrontationen / soundart2019...
july27, nickelsdorf/Austria:
konfrontationen / soundart2019...
fri. july 08 2016
perlimpinpin
wien/Austria

so you la la la? avec moi moi.
"so you la la la? avec moi moi.
stephan blumenschein ├╝bersch├Ątzt stephan roiss"

setting: stephan blumenschein
text: stephan roiss
musik: wolfgang fuchs
blumilla

link: blumenschein , roiss , fuchs