other events:

oct.21, vienna/Austria:
10 jahre moozak
oct.21, wien/Austria:
'fetzn' - das kleine symposion...
oct.21, /:
'fetzn' - das kleine symposion...
sat. oct. 30 2010 echoraum wien/Austria

subshrubs
subshrubs = angelica castello, katharina klement, maja osojnik, billy roisz
subshrubs

link: subshrubs