other events:

aug.18, sokolowsko/Poland:
soundart at sanatory of sounds #4
aug.20, sokolowsko/Poland:
sonic luz at sanatory of sound...
sep.04, wien/Austria:
monday improvisers session
sat. may 31 2008 kosmos theater wien/Austria

subshrubs
angelica castello
katharina klement
maja osojnik
billy roisz