sanatory of sounds 2015 day 1


fri 14.08.2015 sanatorium dźwięku  


sanatory of sounds 2015
w/
keith rowe, axel dörner, burkhard beins, marc baron, michael renkel, magda mayas, tony buck, angelica castello, noid, matija schellander, klaus filip, jérôme noetinger, tomoko sauvage, kasper toeplitz, lotte anker, raymond strid, per zanussi, manfred werder, będący jedną kluczowych osób związanych z międzynarodową grupą wandelweiser; a także gabriel ferrandini, robert piotrowicz, piotra damasiewicz, gerard lebik, krzysztof topolski i patryk lichota.Sanatorium Dźwięku to festiwal poświęcony muzyce eksperymentalnej i improwizowanej oraz szeroko rozumianej sztuce dźwięku, który odbywa się w Sokołowsku - malowniczej, dolnośląskiej miejscowości, wyróżniającej się wyjątkową, dziewiętnastowieczną architekturą uzdrowiskową oraz strategicznym położeniem na pograniczu polsko-czeskim. Głównym założeniem festiwalu jest prezentowanie możliwie najpełniejszego spektrum zjawisk związanych z rozwojem form muzycznych XX i XXI wieku. Program został ułożony w taki sposób, by zachować balans pomiędzy rozmaitymi tradycjami muzycznego eksperymentu, rozwijanymi w ostatnich dziesięcioleciach a tendencjami nowymi, jeszcze nieustrukturyzowanymi.

__PLAYLIST_
_
back to shows overview