noid, shin-ichi isohata, saikou miyajima, taku han-noda, takashi kojima


thu 10.12.2009 common cafe  

noid(cello), Shin-ichi Isohata(guitar), Saikou Miyajima(violin), Taku Han-noda(guitar, electronics), Takashi Kojima (banjo,laptop)

__PLAYLIST_
_
back to shows overview